Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)


Huvudsökande: Carl-Fredrik Wahlgren
Arbetsplats: ,


BAKGRUND Böjveckseksem orsakas av faktorer i arv och miljö och debuterar oftast tidigt i barndomen. Vissa läker ut, medan andra har kvar eksemet upp i tonåren. MÅLSÄTTNING Studera förekomst, sjukdomsbild, konsekvenser, förlopp, samsjuklighet, samt faktorer av betydelse för insjuknande i och tillfrisknande från eksem.. ARBETSPLAN BAMSE är en studie där 4089 barn följts sedan födelsen, då utförliga uppgifter om arv och miljö insamlades. Enkäter om barnets hälsa har besvarats vid 1, 2, 4, 8, 12 och 16 års ålder (78% kvar i studien). Prover har tagits för DNA och vid 4, 8 och 16 år för mat-, pollen- och pälsdjursallergi. Vid 16 år har huden undersökts hos 2609. Vid böjveckseksem har tonåringen själv fått skatta svårighetsgraden enligt en etablerad metod. Vid handeksem har svårighetsgraden skattats av en sjuksköterska. Vidare har dessa 16-åringar genomgått lapptest med 30 ämnen, som ofta ger kontaktallergi (t ex nickel, konserveringsmedel, parfymer). Inmatning och bearbetning av 16-årsdata pågår. Vår studie är attraktiv i internationella samarbeten genom tillgången till DNA och noggrant insamlade uppgifter om arv, miljö, sjukdoms- och allergiutveckling, samt livskvalitet. BETYDELSE Eksem är en folksjukdom. Varje landvinning som leder till ökad förståelse av hur eksem uppstår, vilka dess konsekvenser blir, samt hur det kan förebyggas, är av värde för individ och samhälle.