Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Ansökan för Svenska Dermato-epidemiologiska Nätverket (SveDEN) att fortsätta bedriva verksamhet som syftar till att stimulera och starta upp nationella forskningsprojekt.


Huvudsökande: Anna Josefson
Arbetsplats: ,


Svenska Dermato-epidemiologiska nätverket, SveDEN, bildades 1995 och är en svensk motsvarighet till EDEN, det europeiska dermato-epidemiologiska nätverket. Nätverkets syfte är att initiera och stimulera till patientnära, klinisk forskning inom området hudsjukdomar. SveDEN leds av en idégrupp som träffas 4-6 gånger per år. Under det årligen återkommande Vadstena-mötet får unga doktorander och forskare tillfälle att presentera sina projekt och diskutera metod-problem och statistiska problem med erfarna forskare och statistiker, vilket varit mycket uppskattat och lärorikt. Förutom att stötta redan befintliga forskningsprojekt har också gruppen de senaste åren initierat nya forskningsprojekt inom områden såsom handeksem, hudtumörer och blåshudsjukdomar. Gruppen har också initierat projekt för ST-läkare och studenter, varav ett studentprojekt om klåda och hjärtsvikt kommer att publiceras inom kort. Det senaste året har gruppen lagt ner mycket arbete på och fokuserat på att starta upp de olika forskningsprojekten. Flera av de forskningsprojekt som pågår ute i landet har uppkommit efter diskussioner i samband med SveDENs möten och utbildningar. Nätverket driver dessutom en två-dagars kurs i epidemiologi och statistik samt en halvdagsutbildning i samband med SSDV´s årsmöte. Vi anser att det är av stor betydelse att stimulera yngre forskare till epidemiologisk forskning inom dermato-venereologi och att SveDEN där har en viktig roll.