Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Study of serotonin mechanisms in allergic contact dermatitis


Huvudsökande: Husameldin Elnour
Arbetsplats: ,


Allergic contact dermatitis (ACD) is a common inflammatory skin disorder affecting 20% of the population.The mechanisms of involvement of the serotonergic system in ACD is being studied in nickel allergic patients and in murine contact dermatitis. Skin biopsies from ACD patients will be obtained at 0, 48 and 72 h. The communication between the serotonergic system and immune system focusing on proinflammatory cytokines and T-regulatory cells will be studied in these biopsies. A role for the selective serotonin reuptake inhibitor (citalopram) in murine allergic contact dermatitis is studied using female Balb/C mice. Furthermore, the mechanisms by which a citalopram-mediated effect on murine contact allergy are investigated. This includes analysis and quantification of expression of the serotonin ligand and its 1A and 2A receptros as well as analysis of substance P expression in murine contact allergic skin. In addition, the concentrations of these proteins are measured using radioimmunoassay. Proinflammatory cytokines IL-6 and TNF-alpha are also studied. The outcome of this project work will increase our understanding of the neuroimmune mechanisms in inflammatory skin conditions and ACD. It may also provide basic information for a future therapeutic approach to treat contact dermatitis via targeting the studied neuromediators.