Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Molekylära sjukdomsmekanismer vid autoimmun blåssjukdom


Huvudsökande: Lars Norlén
Arbetsplats: ,


Autoimmuna blåssjukdomar är en mycket resurskrävande sjukdomsgrupp inom den högspecialiserade slutenvården, med ofullständigt utvecklad diagnostik och komplicerad behandling. Sjukdomsmekanismen är okänd på molekylnivån. Genom molekylär strukturbestämning in-situ av den cellsammanhållande proteinstrukturen hoppas vi kunna fastställa sjukdomsmekanismen bakom den autoimmuna referens-blåssjukdomen pemphigus vulgaris, och därmed lägga grunden för utvecklingen av ny diagnostik och behandling. Genom tillgången till en av oss utvecklad ny metod för molekylär strukturbestämning direkt in-situ har vi nu en unik möjlighet att bestämma den molekylära sjukdomsmekanismen bakom pemphigus vulgaris. Som stöd för utvecklingen av ny diagnostik och behandling har vi samtidigt skapat en databas där alla patienter i Stockholm med autoimmuna blåssjukdomar kommer att samlas. Utvecklingen av bättre diagnostik och behandling för autoimmuna blåssjukdomar skulle innebära livskvalitetvinster för patienterna liksom en besparing för den högspecialiserade slutenvården. Detta genom att onödig medicinering kan undvikas, biverkningar minimeras, behandlingen individualiseras och tillgängliga resurser styras mot rätt patienter.