Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Kan cirkulerande osteoklaster hos patienter med psoriasis fungera som en tidig markör för utveckling av psoriasis-arthropati?


Huvudsökande: Marcus Schmitt-Egenolf
Arbetsplats: ,


BAKGRUND Psoriasis är en immunologisk systemsjukdom med inflammation i hud (PsO) men även i leder (PsA) hos 10 - 40 % av patienterna. Osteoklaster är involverat i PsA. Vid mildare former av PsO ges lokal behandling. När denna inte är tillräckliga erbjuds stort sätt samma behandling som för PsA, systemisk behandling med metotrexat och/eller immunmodelerare läkemedel samt biologiska läkemedel. MÅLSÄTTNING är att utifrån funktionella Osteklaststudier på patientnivå förutse vilka patienter skulle ha nytta av en tidig systemisk antipsoriatisk behandling för att undvika att patienter som redan lider av psoriasis i huden (PsO) utvecklar även en psoriasis i lederna (PsA). ARBETSPLAN att studera förekomst av förstadier till bennedbrytande osteoklaster i blodet hos friska individer och hos patienter med PsO och PsA. Vi vill även undersöka hur dessa osteoklaster kan påverkas av A-vitamin och andra psoriasisläkemedel. BETYDELSE Om vi kan identifera den för bennedbrytning och artropati ansvariga osteoklastpopulation hos psoriasispatienter har vi möjlighet att monitorera en artropati innan det har uppstått kliniska irreversibla skador. På det sätt kan vi välja ut vilka psoriasispatienter som skulle kunna profitera mest av en tidig aggressiv systemisk antipsoriatisk behandling. Ett in vitro test av olika psoriasisläkemedels påverkan på dessa osteoklastpopulationer tillåter att undersöka vilka läkemedel skulle ha bäst effekt för en given patient.