Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Hidradenitis suppurativa


Huvudsökande: Karin Sartorius
Arbetsplats: ,


Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med okänd orsak. HS yttrar sig som smärtsamma knölar (noduli) och bölder, samt i senare stadier även ärrbildning och fistelgångar. Sjukdomen är lokaliserad till armhålor, ljumskar, genitalt, på skinkor och under bröst. HS börjar i allmänhet efter puberteten, och kan pågå i många år. Sjukdomen förekommer i högre utsträckning hos kvinnor än hos män. Botande behandling består främst av kirurgi, men det finns olika medicinska behandlingar som passar i lindriga fall, men även i svårare fall när kirurgi är olämpligt eller man behöver kompletterande behandling. För medelsvår HS används ibland en kirurgisk behandling med koldioxidlaser där man förångar sjuk vävnad, lager för lager, och därefter vanlitvis lämnar såren öppna för sekundärläkning. I detta projekt studeras utveckling av ett klinískt utvärderingsinstruent för bedömning av svårighetsgrad (hidradenitis suppurativa score) utveckling av ett nordiskt register för bl a utvärdering av behandlingsresultat, men även epidemiologiska studier av data från en stor befolkningsstudie i Nordnorge (Tromsö 6), där man tillfrågat deltagarna om HS-symptom. Inom projektet har vi också undersökt bakterieförekomst vid HS och planerar vidare studier inom områden som kan vara inblandade i sjukdomsutvecklingen. Ökad kunskap om sjukdomsmekanismer skulle kunna leda till utveckling av förbättrade behandlingsmetoder, som riktar in sig mer på orsakerna till HS. En tidig och korrekt diagnos är viktig för att kunna behandla med bästa resultat och därmed öka livskvaliteten för de människor som drabbas av HS.