Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Kan kosmetika och hygienprodukter som innehåller konserveringsmedlet methylisothiazolinone orsaka allergi och eksem?


Huvudsökande: Kerem Yazar
Arbetsplats: ,


Är kosmetika och hygienprodukter som innehåller konserveringmedlet MI säkra att använda? Den frågan kommer att undersökas närmare av en forskargrupp vid Karolinska Institutet. Konserveringmedlet Methylisothiazolinone (MI) har under senare år börjat användas allt mer i kosmetika, hygienprodukter och andra kemiska produkter. Som en följd av detta har det skett en alarmerande ökning av antalet personer med kontaktallergi mot MI. Kosmetika, hygienprodukter och målarfärg misstänks vara de viktigaste källorna till exponering men kunskaperna är idag mycket bristfälliga. Vi kommer att undersöka om s.k. rinse-off produkter (t.ex. tvål, schampo, diskmedel, rengöringsmedel) som är konserverade med MI kan orsaka allergi och eksem. I ett användartest kommer försökspersoner att exponeras för en tvål som innehåller MI och en tvål som inte innehåller MI. Detta sker flera gånger per dag upp till tre veckor. Sedan undersöker vi om personerna får några hudreaktioner och om det är någon skillnad mellan den MI-konserverade produkten och den MI-fria produkten. Studien kommer att tillföra ny viktig kunskap om ett konserveringsmedel som, trots sin korta tid på marknaden, har blivit ett av de allra mest problematiska kontaktallergenen. Resultaten från studien kommer att bidra med underlag som kan användas för prevention, riskbedömning och reglering inom ramen för EUs kemikalie- och kosmetikalagstiftning.