Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Är behandling med mjukgörande krämer alltid av godo? Molekylärbiologiska studier av hudens barriärfunktion i normal hud och vid ichtyosis vulgaris


Huvudsökande: Berit Berne
Arbetsplats: ,


Bakgrund: Atopiskt eksem (AD), Ichthyosis Vulgaris (IV) och könsbunden ichthyos (XLRI) är hudsjukdomar med nedsatt hudbarriärfunktion. Den genetiska bakgrunden är olika; AD och IV har mutationer i genen som kodar för filaggrin (FLG), medan XLRI har förändringar i STS genen. Behandlingen baseras på mjukgörande preparat. Vi har tidigare visat i normal hud att dessa kan ha både positiv och negativ effekt på barriären. I obehandlad hud hos patienter med IV fann vi förändrat mRNA uttryck av >3000 gener, troligen en konsekvens av FLG mutationerna och den defekta barriären. Behandling med fyra olika mjukgörande preparat gav positiv klinisk effekt, men ingen normalisering av ett urval av de förändrade generna. Målsättning: Att fortsätta studera om mjukgörande preparat har en direkt effekt på barriärrelaterade gener genom att i hudprover från friska frivilliga och patienter med IV analysera mRNA uttryck före och efter mjukgörande behandling mera förutsättningslöst med så kallad oligonucleotidarray, där många gener analyseras samtidigt. Arbetsplan Total RNA från tidigare hudproverr före och efter mjukgörande behandling ska användas. Efter kvalitetskontroll ska proverna analyseras med oligonucleotidarrayer. Eventuella förändringar i mRNA uttryck verifieras med mer specifika metoder, så kallad qPCR och immunhistokemi. Betydelse: Studierna kan öka kunskaperna om hur mjukgörande preparat påverkar hudbarriären. Detta är praktiskt viktigt då dessa patienter använder stora mängder av sådana preparat.