Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO


Huvudsökande: Håkan Hedstrand
Arbetsplats: ,


OBS, min ansökan får av patentskäl inte publiceras! Vid både vitiligo och malignt melanom uppstår under vissa immunologiska omständigheter ett angrepp riktat mot pigmentceller. I huden resulterar detta i vita fläckar vid vitiligo men också ibland vid melanom och inte sällan sker det kopplat till att tumören går tillbaka under behandling. Vi vill hitta de strukturer som kan vara målet för immunangreppet vid melanom genom att studera vitiligo. Med molekylärbiologiska metoder har vi tidigare identifierat faktorn SOX10 som en sådan måltavla. Eftersom den är väldigt unik för just pigmentceller och även i de flesta melanom har vi nu genom mätning i blod från melanompatienter sett att den kan komma att fungera som en s.k. markör. Det är idag viktigt att hitta nya sådana. Genom vårt fortsatta letande efter målstrukturer har vi dessutom påvisat ett annat protein som immunsystemet angriper vid vitiligo och som finns i pigmentceller som börjar röra på sig. Möjligen kan detta målprotein användas för att behandla just de melanomceller som börjar röra sig vid tidig spridning av melanom.