Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis- exploration of genetic heterogeneity, adipose tissue inflammation and sphingolipid signaling


Huvudsökande: Mona Ståhle
Arbetsplats: ,


Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som uppvisar stor klinisk variation och som är förknippad med allvarlig samsjuklighet. Sålunda får 30 % av patienterna ledsjukdom och vid svår hudpsoriasis finns stor risk att utveckla hjärtkärlsjukdom. Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu okänd, men forskningen har gjort stora framsteg. Psoriasis är en ärftlig sjukdom och en viktig uppgift i vår forskning är att identifiera vilka arvsanlag som bidrar till utveckling av olika former av sjukdomen. Trots att de mest framträdande symptomen vid psoriasis visar sig i huden så räknas psoriasis idag som en immunologisk sjukdom, en kunskap banat väg för nya effektiva läkemedel. Vi studerar hur psoriasis-sjukdomen utvecklas kliniskt över tiden från debut av de första symptomen. Vem får lindrig kanske självläkande psoriasis och vem får svåra symptom med komplicerande samsjuklighet ? Vår målsättning är att identifiera arvsanlag och andra biologiska markörer för att titta in i framtiden. Vid psoriasis finns ökad risk att utveckla s.k. metabolt syndrom: övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes vilka sammantaget ökar risken för hjärtkärlsjukdom. I vårt projekt är vi intresserade av dessa samband och vi studerar specifikt hur själva fettväven kan tänkas bidra till inflammationen i huden.