Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kvalitetsregister: Nationellt register för registrering av epikutantestresultat vid utredning av kontakteksem.


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: ,


Epikutanttestning ("lapptestning") används för utredning av misstänkt kontaktallergi. Kontaktallergi är vanligt i befolkningen och de som har kontaktallergi reagerar med eksem då de kommer i kontakt med det ämne de är allergiska emot. Vanliga orsaker till kontaktallergi är metaller (främst nickel), parfymämnen, konserveringsmedel, härdplaster, gummikemikalier, läkemedel och växter. För att kunna påvisa kontaktallergi görs en allergitest med epikutantest (testlappar som sätts på ryggen). Det nu aktuella projektet innebär att ett nyligen etablerat nationellt register där resultaten av epiklutantester sammanställs, kan utvecklas och stärkas kvalitativt och kvantitativt. Målet är att alla hudkliniker i landet ska delta. I dagsläget deltar 17 kliniker (däribland alla universitetskliniker). Genom att registrera ett stort antal epikutantestresult kan man följa förändringar i förekomsten av kontaktallergi. Detta ger en möjlighet till ett flexibelt och uppdaterat preventionsarbete. Samtidigt kan arbetet med de sammanställda testresultaten ge ett underlag för en kvalitetsutveckling av själva testmetoden. Kontaktallergi är vanligt förekommande och allergen finns i vår vardagsmiljö. Kontaktallergi är en av riskfaktorer för handeksem som är folksjukdom med långtgående konsekvenser för individ och samhälle. Mot bakgrund av detta har projektet med det nationella registret för epikutantest stor relevans för arbetet med eksemsjukdomar och som ett epidemiologisk övervakningssystem.