Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Handeksem i sjukvården - Handeksem och kontaktallergier orsakade av kemikalier i skyddshandskar och handdesinfektionsmedel inom sjukvården


Huvudsökande: Ann Ponten
Arbetsplats: ,


Handeksem och handskar i sjukvården. Handeksem är vanligt i befolkningen, ca 10 % har haft eksem någon gång senaste året. Ett handeksem innebär ofta ett arbetshinder och kan kräva sjukskrivning och ibland byte av arbetsuppgifter. Handeksem innebär också en ökad risk för smittspridning i sjukvården. Vi är därför oroade av att förekomsten av eksem hos sjukvårdsanställda tycks öka. En orsak till eksem är överansträngning av huden, t ex från tvål och vatten. En annan orsak är allergier mot ämnen i skyddshandskarna som används inom sjukvården. Vi vill undersöka: • hur vanligt handeksem är hos sjukvårdsanställda • vilka som är de vanligaste orsakerna till handeksem • hur vanligt det är med allergi mot skyddshandskar • vilka ämnen i handskarna som man blir allergisk emot. En enkät ska skickas till alla anställda vid sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen. En grupp anställda med eksem kommer även utredas med allergitestning. Den kunskap vi får vill vi använda för att kunna minska risken för eksem hos de som arbetar i sjukvården genom att ge bättre råd om hur man skyddar händerna och vilka ämnen man skall undvika i skyddshandskar.