Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Deltagande vid ett möte som anordnas av ett europeiskt nätverk av forskare inom dermatologi (CARGO) i London den 13 april 2013. Mötena är återkommande och ger tillfälle för yngre forskare att presentera för- och diskutera forskningsfrågor med kollegor.


Huvudsökande: Klara Midander
Arbetsplats: Enheten för arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet