Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2014

Total utdelat belopp:
8 897 000 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2014


Huvudsökande: Projekttitel:
Elisabet Nylander
, Dermatologi o venereologi/Hudkliniken, Inst för Folkhälsa och klinisk medicin
Studier av keratinocytbaserade mekanismer för utvecklingen och behandlingen av psoriasis
Carina Grönhagen
, Inst. för Miljö Medicin, Enh för arbets- och miljödermatologi
Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling
Bernt Lindelöf
, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Histophatological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients.
Florian Meisgen
, Dep.Med Solna, Dermatology Unit
Intercellular communication in skin via exosomal microRNA transfer
Joanna Wallengren
, Hudklin, SUS, Lund
Klåda och eksem: immunohistokemiska, radiologiska och experimentella studier.
Birgitta Meding
, Arbets- och miljömedicinska enheten, Institutet för miljömedicin
Sjukpension hos byggnadsarbetare på grund av hudsjukdom - riskfaktorer och förändring över tid
Maria Karlsson
, Hudkliniken, Karolinska Solna och Institutionen för Medicin Solna
Epidemiologiska studier av solexponering hos svenska barn i relation till utveckling av nevi och malignt melanom
Maria Bradley
, Hudkliniken/Institutionen för medicin
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem
Pernilla Nikamo
, Avdelningen för Dermatologi
Epigenetic and genetic variations in regulatory regions of Psoriasis risk genes
Josefin Lysell
, Institutionen för medicin, hudkliniken, Karolinska, Solna
Barn och ungdomar med psoriasis
Kari Nielsen
, Hudkliniken Helsingborgs lasarett, Lund Melanoma Study Group, Inst. för Kliniska Vetenskaper i Lund, Lunds Universitet
BioMEL- Dermatoskopiska bilder, livskvalitetsmätningar, riskfaktorundersökning, blod- och vävnadsbiobank för förbättrad diagnostik, prognostisering och behandlingsprediktion för kliniskt atypiska nevi och melanom.
Lina Hagvall
, Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention.
Lennart Emtestam
, Hudkliniken, Karolinska
Mätningar med mikrovågsteknik av hudtumörer - ett diagnostiskt hjälpmedel
Andor Pivarcsi
, Unit of Dermatology and Venereology, Depertment of Medicine
Funktionella studier hos mikroRNA vid skivepitelcancer
Henrik H Sönnergren
, Avd för Dermatologi och Venereologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Debridering av kroniska fot- och underbenssår kombinerat med punch-graft transplantation - en klinisk fallserie studie
Ada Girnita
, Hudkliniken KS
Målinriktad melanombehandling från grundläggande studier till klinisk praxis
Anna Josefson
, Hudkliniken USÖ
Kan svårighetsgrad och prognos för handeksem påverkas av tidigt omhändertagande av dermatolog? En interventionsstudie.
Kristofer Thorslund
, Enheten för dermatologi och venereologi, Inst för medicin Solna
Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket (SveDEN)
Kristina Dahlman Ghozlan
, Divisionen för Medicin , Hudkliniken Karolinska sjukhuset
Eosinofilens roll vid methotrexatbehandlad Bullös pemphigoid
Ning Xu Landén
, Unit of Dermatology and Venerology, Dept. of Medicine Solna
Vilken betydelse har mikroRNA vid sårläkning hos människa ?
Magnus Lindberg
, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Omfattningen av handeksem i sjukvården och framtagande av utbildningsmaterial för att minska problematiken. Kartläggning med fokus på handskanvändning
Amra Osmancevic
, Hudkliniken SU
Vitamin D status, Staphylococcus aureus och immunologiskt svar hos patienter med psoriasis och atopiskt dermatit under ljusbehandling och behandling med Etanercept
Marléne Isaksson
, Yrkes och miljödermatologiska avdelningen, hudkliniken SUS, Malmö
Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.
Liv Eidsmo
, Hudkliniken och Inst. för Medicin Solna
Lokala immunologiska sjukdomsminnen i huden efter utläkt kronisk inflammation.
Frida Appelqvist
, Avd för Dermatologi, Inst för Kliniska vetenskaper
Genetisk analys av familjer med ärftliga maligna melanom i Västsverige.
Andreas Sonesesson
, Inst. kliniska vetenskaper och hudkliniken Lund
Betydelsen av infektion och hudassocierade mikrober för patogenes, diagnostik och behandling vid atopiskt eksem-från molekylära mekanismer till terapi.
Ingela Ahnlide
, Hudkliniken, Helsingborg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Optimering av diagnostik och behandling av hudtumörer
Mariena J.A. van der Plas
, div of Dermatology and Venereology, dept of Clinical Sciences
Pseudomonas aeruginosa: värd-patogen interaktioner och utveckling av kroniska sår
Håkan Hedstrand
, Inst för med vet
STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO
Anders Vahlquist
, Inst Med Vet (derm)
Fortsatta studier av etiologi och terapi vid epidermala gendermatoser
Louise Lönndahl
, inst för medicin, Solna
Substans P-antagonist som potentiell behandling vid atopiskt eksem
Husameldin El-Nour
, Dermatology and Venereology Unit, Karolinska University Hospital Solna
Study of serotonin mechanisms in allergic contact dermatitis
Marie Virtanen
, Hudenheten akademiska sjukhuset ing 30 4 trappor
Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjukdomar av typen epidermolysisi bullosa simplex och epidermolytisk iktyos
Summa utbetalade för projektbidrag:
8 575 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2014


Huvudsökande: Resans ändamål:
Florian Meisgen
Dep.Med Solna, Dermatology & Venereology Unit
Copenhagen, Denmark, 2014-09-10
Henrik Sönnergren
Avd för Dermatologi och Venereologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Presentation vid European Wound Management conference (EWMA), Madrid, 14-16 Maj 2014.
Kerem Yazar
Institutet för miljömedicin
Presentera forskningsresultat vid 12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 25-28 juni i Barcelona. Resultaten som presenteras är från en studie som delvis finansierats av hudfonden 2013 (ansökans nr: 2094).
Jenny Vegfors
Dermatologi, IKE
Society for Investigative Dermatology (SID) Annual Meeting 2014, Albuquerque, USA, 7-10 maj 2014
Anna-Karin Ekman
IKE, avdelningen för dermatologi
Deltagande på konferensen 2014 annual meeting of the society for investigative dermatology, Albuqurque, USA. 6/5-9/5
Cecilia Bivik
Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
44th Annual ESDR Meeting, Köpenhamn, Danmark, 10-13 sept 2014
Linnea Zou
Hudkliniken, Södersjukhuset
Presentera forskningsresultat på 44th Annual ESDR Meeting, Köpenhamn, Danmark, 10-13:e September 2014
Klas Nordlind
Enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för medicin, Solna
Presentation vid satellitmötet Neurobiology of the skin, 44th Annual ESDR meeting, Köpenhamn, 10-13 september 2014 och delta i samma ESDR möte
Johanna Bråred Christensson
Avdelningen för dermatologi och venereologi, Institutionen för kliniska vetenskaper
12th congress of the European Society of Contact Dermatitis, Barcelona, Spain, 25-28 juni 2014
Lina Hagvall
Yrkesdermatologiska mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Barcelona, Spanien, 140625-140628
Stanley Sing Hoi CHEUK
Unit Dermatology and Venereology, Karolinska Insitutet
Inflammatory Skin Disease Summit “The Translational Revolution”, Vienna, Austria, November 19 – 21, 2014
Pernilla Nikamo
Dermatologi
Conferences "From Gene to Clinic", London, UK, 11-13 December 2014
Enikö Sonkoly
Enheten för Dermatologi och venerologi, Institutionen för Medicin Solna, KI
44th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) meeting i Köpenhamn, Danmark, 10-13 september 2014
Ann-Kristin Björk
Yrkes-och miljödermatologisk avd. Vårdområde hud ögon, SUS Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper
Posterpresentation vid European Society of Contact Dermatitis, ESCD, Barcelona
Petra Wäster
IKE/Exp Pat och Dermatologi
22nd Euroconference on Apoptosis, Cell Death & Rejuvenation, 1-4 October, Hersonissos, Crete, Greece
Mariena J.A. van der Plas
div of Dermatology and Venereology, dept of Clinical Sciences
44th Annual ESDR Meeting in Copenhagen, Denmark from 10-14 September, 2014
Ning Xu Landén
Unit of Dermatology and Venerology, Dept. of Medicine, Solna
The 44th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) meeting in Copenhagen, Denmark, 10-13 September, 2014
Louise Lönndahl
inst för medicin, Solna
ESDR 44th Annual meeting, Copenhagen, Sept. 10-13, 2014
Joakim Henricson
Klinisk och experimentell medicin, dermatologi
Presentation av postrar på Perspectives in Percutaneous Penetration-konferensen i La Grande Motte, Frankrike, 23-25 april 2014
Warangkana Lohcharoenkal
Karolinska Institute
International Conference on "Non-coding RNA - From basic mechanisms to cancer", in Heidelberg, Germany from June 22nd - June 25th, 2014
Andor Pivarcsi
Unit of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna
44th Annual ESDR Meeting Copenhagen, Denmark 10-13 September, 2014
Aram
Dermatologi och venerologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Presenterar mitt projektarbeta (Poster presentation), på 44th Annual ESDR Meeting Copenhagen, Denmark, 10-13 September 2014.
Johanna Rudbäck
Institutionen för kliniska vetenskaper, avd för dermatologi och venerologi
12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis (ESCD), Barcelona, Spanien, 25-28 juni 2014
Klara Midander
Enheten för arbets- och miljödermatologi
Presentation av forskningsresultat på konferens, 12th Congress of the European Society of Cutaneous Allergy and Contact Dermatitis ESCD, 25-28 juni, Barcelona, Spanien
Marléne Isaksson
Yrkes och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö
Deltaga som inbjuden kurshållare och att ansvara för interactive workshop samt vara föredragshållare vid European Society of Contact Dermatitis kongress i Barcelona, Spanien från och med 25 juni tom 28 juni, 2014.
Ewa Young
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen Malmö
ESCD (European Society of Contact Dermatitis) Barcelona 26-28 juni 2014
Julie Christiansen
Dermatologi
EADV Amsterdam, 8-12 oktober, 2014
Liv Eidsmo
Institutionen för Medicin Solna och Hudkliniken Karolinska Institutet och Sjukhuset
Keystone symposia on T cells: Regulation and Effector Functions. Snowbird,Utah, USA. 29 mars - 3 april 2015
Summa utbetalade för resebidrag:
322 000 kr