Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2014

Total utdelat belopp:
8 897 000 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2014


Huvudsökande: Projekttitel:
Elisabet Nylander
, Dermatologi o venereologi/Hudkliniken, Inst för Folkhälsa och klinisk medicin
Studier av keratinocytbaserade mekanismer för utvecklingen och behandlingen av psoriasis
Carina Grönhagen
, Inst. för Miljö Medicin, Enh för arbets- och miljödermatologi
Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling
Bernt Lindelöf
, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Histophatological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients.
Florian Meisgen
, Dep.Med Solna, Dermatology Unit
Intercellular communication in skin via exosomal microRNA transfer
Joanna Wallengren
, Hudklin, SUS, Lund
Klåda och eksem: immunohistokemiska, radiologiska och experimentella studier.
Birgitta Meding
, Arbets- och miljömedicinska enheten, Institutet för miljömedicin
Sjukpension hos byggnadsarbetare på grund av hudsjukdom - riskfaktorer och förändring över tid
Maria Karlsson
, Hudkliniken, Karolinska Solna och Institutionen för Medicin Solna
Epidemiologiska studier av solexponering hos svenska barn i relation till utveckling av nevi och malignt melanom
Maria Bradley
, Hudkliniken/Institutionen för medicin
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem
Pernilla Nikamo
, Avdelningen för Dermatologi
Epigenetic and genetic variations in regulatory regions of Psoriasis risk genes
Josefin Lysell
, Institutionen för medicin, hudkliniken, Karolinska, Solna
Barn och ungdomar med psoriasis
Kari Nielsen
, Hudkliniken Helsingborgs lasarett, Lund Melanoma Study Group, Inst. för Kliniska Vetenskaper i Lund, Lunds Universitet
BioMEL- Dermatoskopiska bilder, livskvalitetsmätningar, riskfaktorundersökning, blod- och vävnadsbiobank för förbättrad diagnostik, prognostisering och behandlingsprediktion för kliniskt atypiska nevi och melanom.
Lina Hagvall
, Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention.
Lennart Emtestam
, Hudkliniken, Karolinska
Mätningar med mikrovågsteknik av hudtumörer - ett diagnostiskt hjälpmedel
Andor Pivarcsi
, Unit of Dermatology and Venereology, Depertment of Medicine
Funktionella studier hos mikroRNA vid skivepitelcancer
Henrik H Sönnergren
, Avd för Dermatologi och Venereologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Debridering av kroniska fot- och underbenssår kombinerat med punch-graft transplantation - en klinisk fallserie studie
Ada Girnita
, Hudkliniken KS
Målinriktad melanombehandling från grundläggande studier till klinisk praxis
Anna Josefson
, Hudkliniken USÖ
Kan svårighetsgrad och prognos för handeksem påverkas av tidigt omhändertagande av dermatolog? En interventionsstudie.
Kristofer Thorslund
, Enheten för dermatologi och venereologi, Inst för medicin Solna
Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket (SveDEN)
Kristina Dahlman Ghozlan
, Divisionen för Medicin , Hudkliniken Karolinska sjukhuset
Eosinofilens roll vid methotrexatbehandlad Bullös pemphigoid
Ning Xu Landén
, Unit of Dermatology and Venerology, Dept. of Medicine Solna
Vilken betydelse har mikroRNA vid sårläkning hos människa ?
Magnus Lindberg
, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Omfattningen av handeksem i sjukvården och framtagande av utbildningsmaterial för att minska problematiken. Kartläggning med fokus på handskanvändning
Amra Osmancevic
, Hudkliniken SU
Vitamin D status, Staphylococcus aureus och immunologiskt svar hos patienter med psoriasis och atopiskt dermatit under ljusbehandling och behandling med Etanercept
Marléne Isaksson
, Yrkes och miljödermatologiska avdelningen, hudkliniken SUS, Malmö
Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.
Liv Eidsmo
, Hudkliniken och Inst. för Medicin Solna
Lokala immunologiska sjukdomsminnen i huden efter utläkt kronisk inflammation.
Frida Appelqvist
, Avd för Dermatologi, Inst för Kliniska vetenskaper
Genetisk analys av familjer med ärftliga maligna melanom i Västsverige.
Andreas Sonesesson
, Inst. kliniska vetenskaper och hudkliniken Lund
Betydelsen av infektion och hudassocierade mikrober för patogenes, diagnostik och behandling vid atopiskt eksem-från molekylära mekanismer till terapi.
Ingela Ahnlide
, Hudkliniken, Helsingborg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Optimering av diagnostik och behandling av hudtumörer
Mariena J.A. van der Plas
, div of Dermatology and Venereology, dept of Clinical Sciences
Pseudomonas aeruginosa: värd-patogen interaktioner och utveckling av kroniska sår
Håkan Hedstrand
, Inst för med vet
STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO
Anders Vahlquist
, Inst Med Vet (derm)
Fortsatta studier av etiologi och terapi vid epidermala gendermatoser
Louise Lönndahl
, inst för medicin, Solna
Substans P-antagonist som potentiell behandling vid atopiskt eksem
Husameldin El-Nour
, Dermatology and Venereology Unit, Karolinska University Hospital Solna
Study of serotonin mechanisms in allergic contact dermatitis
Marie Virtanen
, Hudenheten akademiska sjukhuset ing 30 4 trappor
Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjukdomar av typen epidermolysisi bullosa simplex och epidermolytisk iktyos
Summa utbetalade för projektbidrag:
8 575 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2014


Huvudsökande: Resans ändamål:
Florian Meisgen
Dep.Med Solna, Dermatology & Venereology Unit
Copenhagen, Denmark, 2014-09-10
Henrik Sönnergren
Avd för Dermatologi och Venereologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Presentation vid European Wound Management conference (EWMA), Madrid, 14-16 Maj 2014.
Kerem Yazar
Institutet för miljömedicin
Presentera forskningsresultat vid 12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 25-28 juni i Barcelona. Resultaten som presenteras är från en studie som delvis finansierats av hudfonden 2013 (ansökans nr: 2094).
Jenny Vegfors
Dermatologi, IKE
Society for Investigative Dermatology (SID) Annual Meeting 2014, Albuquerque, USA, 7-10 maj 2014
Anna-Karin Ekman
IKE, avdelningen för dermatologi
Deltagande på konferensen 2014 annual meeting of the society for investigative dermatology, Albuqurque, USA. 6/5-9/5
Cecilia Bivik
Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
44th Annual ESDR Meeting, Köpenhamn, Danmark, 10-13 sept 2014
Linnea Zou
Hudkliniken, Södersjukhuset
Presentera forskningsresultat på 44th Annual ESDR Meeting, Köpenhamn, Danmark, 10-13:e September 2014
Klas Nordlind
Enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för medicin, Solna
Presentation vid satellitmötet Neurobiology of the skin, 44th Annual ESDR meeting, Köpenhamn, 10-13 september 2014 och delta i samma ESDR möte
Johanna Bråred Christensson
Avdelningen för dermatologi och venereologi, Institutionen för kliniska vetenskaper
12th congress of the European Society of Contact Dermatitis, Barcelona, Spain, 25-28 juni 2014
Lina Hagvall
Yrkesdermatologiska mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Barcelona, Spanien, 140625-140628
Stanley Sing Hoi CHEUK
Unit Dermatology and Venereology, Karolinska Insitutet
Inflammatory Skin Disease Summit “The Translational Revolution”, Vienna, Austria, November 19 – 21, 2014
Pernilla Nikamo
Dermatologi
Conferences "From Gene to Clinic", London, UK, 11-13 December 2014
Enikö Sonkoly
Enheten för Dermatologi och venerologi, Institutionen för Medicin Solna, KI
44th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) meeting i Köpenhamn, Danmark, 10-13 september 2014
Ann-Kristin Björk
Yrkes-och miljödermatologisk avd. Vårdområde hud ögon, SUS Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper
Posterpresentation vid European Society of Contact Dermatitis, ESCD, Barcelona
Petra Wäster
IKE/Exp Pat och Dermatologi
22nd Euroconference on Apoptosis, Cell Death & Rejuvenation, 1-4 October, Hersonissos, Crete, Greece
Mariena J.A. van der Plas
div of Dermatology and Venereology, dept of Clinical Sciences
44th Annual ESDR Meeting in Copenhagen, Denmark from 10-14 September, 2014
Ning Xu Landén
Unit of Dermatology and Venerology, Dept. of Medicine, Solna
The 44th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) meeting in Copenhagen, Denmark, 10-13 September, 2014
Louise Lönndahl
inst för medicin, Solna
ESDR 44th Annual meeting, Copenhagen, Sept. 10-13, 2014
Joakim Henricson
Klinisk och experimentell medicin, dermatologi
Presentation av postrar på Perspectives in Percutaneous Penetration-konferensen i La Grande Motte, Frankrike, 23-25 april 2014
Warangkana Lohcharoenkal
Karolinska Institute
International Conference on "Non-coding RNA - From basic mechanisms to cancer", in Heidelberg, Germany from June 22nd - June 25th, 2014
Andor Pivarcsi
Unit of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna
44th Annual ESDR Meeting Copenhagen, Denmark 10-13 September, 2014
Aram
Dermatologi och venerologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Presenterar mitt projektarbeta (Poster presentation), på 44th Annual ESDR Meeting Copenhagen, Denmark, 10-13 September 2014.
Johanna Rudbäck
Institutionen för kliniska vetenskaper, avd för dermatologi och venerologi
12th Congress of the European Society of Contact Dermatitis (ESCD), Barcelona, Spanien, 25-28 juni 2014
Klara Midander
Enheten för arbets- och miljödermatologi
Presentation av forskningsresultat på konferens, 12th Congress of the European Society of Cutaneous Allergy and Contact Dermatitis ESCD, 25-28 juni, Barcelona, Spanien
Marléne Isaksson
Yrkes och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö
Deltaga som inbjuden kurshållare och att ansvara för interactive workshop samt vara föredragshållare vid European Society of Contact Dermatitis kongress i Barcelona, Spanien från och med 25 juni tom 28 juni, 2014.
Ewa Young
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen Malmö
ESCD (European Society of Contact Dermatitis) Barcelona 26-28 juni 2014
Julie Christiansen
Dermatologi
EADV Amsterdam, 8-12 oktober, 2014
Liv Eidsmo
Institutionen för Medicin Solna och Hudkliniken Karolinska Institutet och Sjukhuset
Keystone symposia on T cells: Regulation and Effector Functions. Snowbird,Utah, USA. 29 mars - 3 april 2015
Summa utbetalade för resebidrag:
322 000 kr