Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Studier av keratinocytbaserade mekanismer för utvecklingen och behandlingen av psoriasis


Huvudsökande: Elisabet Nylander
Arbetsplats: , Umeå


Patienter med psoriasis upplever såväl fysiska som psykiska problem orsakade av sin sjukdom. De utvecklar ofta också olika följdsjukdomar som ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar samt ämnesomsättningsrubbningar. Även om orsaken till psoriasis inte är helt kartlagd, så vet vi att det är en sjukdom där specifika celler och vävnader interagerar med varandra. Vårt mål är att klargöra epitelcellernas, hudcellerna i ytskiktet, roll i utvecklingen av psoriasis, liksom deras roll vid utläkning av sjukdomen vid behandling med ljusterapi. Studien fokuserar på att hitta markörer för diagnos, prognos och behandling av sjukdomen. I den första delen av projektet ska vi titta på förändringar på gennivå, såväl i vävnad som i blod. I blodprover ska vi också studera små molekyler vilka kan påverka uttrycket av olika ämnen, och se hur de påverkar såväl sjukdomen som hur patienten svarar på ljusterapin. Det överhängande målet är att hitta markörer för individuellt val av behandling samt för kontroll av utvecklingen av olika följdsjudomar.