Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Study of serotonin mechanisms in allergic contact dermatitis


Huvudsökande: Husameldin El-Nour
Arbetsplats: , Stockholm


Allergisk kontakteksem är en inflammatorisk hudsjukdom . Serotonin (5-HT) system är involverade i kontakeksem. Vi studera hudbiopsier från nickelallergiska patienter och eksem möss. Hudbiopsier från patienter tas vid 0 , 48 och 72 tim. Dubbel färgning av (5-HT), 5-HT1AR och 5 -HT2AR och 5-HT transportprotein (SERT) med IL-5, IL-6, IL-17, TNF-α och IFN-Ɣ och T-reg (foxp3)-celler utförs. 5-HT1AR fluorescerande ligand används för att studera bindningen på hudbiopsier från patienter. Effekt av citalopram på möss undersöks. Cytokiner expression visad på immunceller. Foxp3 expression sågs på dermis/epidermal lymfocyt-liknande celler i inflammerad hud . 5-HT1AR bindning sågs på övre keratinocyes och stratum corneum. I den musmodell av kontakeksem citalopram producerade anti - inflammatorisk effekt vid 2,5 mg/kg jämfört med 1 mg/kg eller koksaltlösning . Immunohistokemi visade en expression av 5-HT på mastceller och nervknippen. 5-HT1A/2A uttrycktes på nervknippen och fibrer (för 5-HT2A). IL-6 uttrycktes på nervknippen och fibrer och immunceller . TNF-α uttrycktes på nervknippen och immunceller . Våra resultat tyder på att konsekvenserna av serotonerga systemet i allergisk kontakteksem och en möjlighet att rikta detta system för behandling av detta hudsjukdom.