Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Histophatological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients.


Huvudsökande: Bernt Lindelöf
Arbetsplats: , Stockholm


Organtransplanterade patienter måste ta immunsänkande mediciner hela livet för att det nya organet inte skall stötas av. Denna immunsänkning har visat sig innebära kraftigt ökade risker för cancer, i synnerhet hudcancer. t.ex är risken för skivepitecancer i huden ca 10 000 % ökad jämfört med normalbefolkningen. Omfattande forskning bedrivs på denna patientgrupp med syfte att försöka minska riskerna för cancer. Kartläggning av riskerna för olika typer av cancer sker med hjälp av epidemiologiska metoder.