Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Substans P-antagonist som potentiell behandling vid atopiskt eksem


Huvudsökande: Louise Lönndahl
Arbetsplats: , Stockholm


Atopiskt eksem, i dagligt tal kallat böjveckseksem, är en vanlig hudsjukdom vilken ofta uppkommer i tidig barndom. 15-20% av alla barn i Sverige är drabbade och 2-3% har kvarstående besvär upp i vuxen ålder. Man bedömer att det finns många olika bakomliggande anledningar till sjukdomen och till viss del har det genetiska arvet en betydelse. Forskare har också kunnat visa att vissa nervsignalämnen, och en obalans av dessa i huden, deltar i sjukdomsutvecklingen. Bland dessa utmärker sig substans P som en av de mest betydelsefulla. Substans P frisätts också vid stress, och detta skulle kunna ligga bakom den försämring av eksemet som många eksemdrabbade upplever vid psykisk stress. Vår studie syftar till att undersöka vilken roll substans P spelar vid utvecklingen av atopiskt eksem och i den stressrelaterade försämringen av denna hudsjukdom. Just nu pågår vår kliniska prövning där vi undersöker om man med ett läkemedel (som riktar sig mot receptorn till substans P) kan påverka eksemet, något som skulle kunna leda till en ny framtida behandling.