Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Betydelsen av infektion och hudassocierade mikrober för patogenes, diagnostik och behandling vid atopiskt eksem-från molekylära mekanismer till terapi.


Huvudsökande: Andreas Sonesesson
Arbetsplats: , Lund


Immunförsvaret och hudbarriären hos patienter med böjveckseksem är förändrade. Ämnen från jästsvampar och bakterier försämrar eksemsjukdomen och påverkar hudbarriären. Delar av proteiner som kan döda bakterier, så kallade antimikrobiella peptider, utgör en viktig del av det medfödda immunförsvaret och flera signalämnen har betydelse i sjukdomsutvecklingen vid böjveckseksem. I det aktuella projektet kommer vi att i patientnära studier undersöka växt av bakterier på hudytan, överkänslighet mot ämnen från mikroorganismer, vattenavdunstning från hudytan, och ämnen som signalerar inflammation i kroppen. I grundvetenskapliga studier kommer vi att undersöka bakteriestammar från patienter med böjveckseksem, bakteriernas förmåga till att bilda en hinna kring bakteriekolonierna (biofilm), hud-inflammation och okänslighet för bakteriedödande ämnen, för att få en uppfattning hur biofilmsproducerande bakterier kan påverka vid eksemsjukdom. Med andra studier planerar vi att med delar av proteiner och ultraviolett-ljusterapi modulera inflammation och döda biofilmsproducerande bakterier. Hudvävnad, blod, och blodkomponenter kommer att analyseras med olika biologiska metoder och mikroskopi. Biofilmsproduktion och känsligheten mot ämnen som kan döda bakterier kommer att undersökas med tidigare välbeprövade metoder avsedda för analys av biofilm och bakterieavdödning samt mikroskopi. Vi hoppas kunna bidra till en ökad kunskap om samspelet mellan bakterier och hudens skyddsförsvar som kan leda till utveckling av nya behandlingar vid böjveckseksem.