Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Funktionella studier hos mikroRNA vid skivepitelcancer


Huvudsökande: Andor Pivarcsi
Arbetsplats: , Stockholm


Skivepitelcancer är en av de vanligaste hudcancerformerna. MikroRNA gener är en nyupptäckt klass av små molekyler vilka utövar sin funktion genom att kontrollera och oftast hämma andra gener. På detta sätt kan de styra hela biologiska processer och finjustera cellernas funktion. Aktuell forskning har kopplat mikroRNA till cancerutveckling. Vi har nyligen visat att skivepitelcancer har ett förändrat mikroRNA-uttrycksmönster och att vissa mikroRNA bidrar till cancerväxten. Målet för projektet är att öka vår kunskap om hur mikroRNA kan bidra till cancerutveckling. MikroRNA uttrycket ska analyseras i vävnadsprover från patienter med skivepitelcancer för att identifiera mikroRNA som kontrollerar tumörspridning. Vi kommer att studera i detalj vilka funktioner dessa mikroRNA har i tumörceller; om de påverkar cellernas delningshastighet, överlevnad eller förmåga att vandra och växa in i vävnader, eller sprida sig till andra organ. Dessutom kommer vi att undersöka funktionen för mikroRNA vid tillväxt av nya blodkärl i tumörer som är kritisk för tumörtillväxten. MikroRNA funktioner kommer att studeras både i cellkultur och i djurmodeller. Med denna studie kommer vi att få kunskap om vilken betydelse mikroRNA kan ha för hur tumören uppstår, tillväxer och sprider sig. Vi kommer att identifiera nya mikroRNA som spelar roll i cancerutveckling och som kan bli terapeutiska mål för skivepitelcancer i huden.