Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention.


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: , Göteborg


Det övergripande målet med vår forskning är att undersöka vilka egenskaper som gör ett ämne allergiframkallande. Flera kemiska processer i och utanför huden kan leda till bildning av starkt allergiframkallande ämnen från ursprungsämnen med svag eller ingen allergiframkallande förmåga. Vi vill öka kunskapen om på vilka sätt allergiframkallande ämnen kan bildas och komma i kontakt med vår hud. Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att undersöka dessa processer för att kartlägga exponeringen för allergiframkallande ämnen i vår vardagsmiljö, i kontakt med kosmetiska produkter och vardagsföremål. Vi har visat att flera doftämnen kan brytas ner till starkt allergiframkallande ämnen vid kontakt med luftens syre. Vi undersöker ytterligare doftämnen i våra nuvarande studier där preliminära resultat visar att fler doftämnen ger kontaktallergi efter luftexponering. Vi har även kunnat visa att allergiframkallande ämnen bildas via teknisk nedbrytning av gummikemikalier i neoprengummi. Vi undersöker nu om kroppsvärme påskyndar processen vid användning. Vi undersöker även möjligheten till substitution av allergiframkallande epoxiharts mot väl fungerande ämnen som ger lägre risk för allergi. Preliminära resultat visar att lågallergena alternativ till epoxiharts tolereras av epoxiallergiker. En bättre diagnostik av kontaktallergi kan leda till att man via lagstiftning och produktutveckling begränsar exponeringen för allergena ämnen i samhället.