Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Lokala immunologiska sjukdomsminnen i huden efter utläkt kronisk inflammation.


Huvudsökande: Liv Eidsmo
Arbetsplats: , Stockholm


Kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom kontaktallergi och psoriasis leder till stort lidande för den enskilda patienten. Effektiv behandling leder till symtomfrihet men ett lokalt sjukdomsminne kvarstår i huden och sjukdomarna återkommer i stor grad inom de områden som tidigare varit drabbade. Vävnadsspecifika minnes T celler (tissue memory T cells eller TRM) har påvisats efter virusinfektioner i hud och bildar ett lokalt skydd mot återkommande infektion. Vi studerar en mörkare sida av TRM och undersöker hur TRM driver återkommande och kronisk inflammation i huden. Vi har visat att TRM kvarstannar i huden vid psoriasis och dessa celler är redo att producera de sjukdomsproducerande cytokinerna IL-17 och IL-22 efter upp till sex år av effektiv system behandling med anti-TNF-alfa. I detta projekt vill vi förstå vad som driver etableringen och retention av TRM i läkt hud. I relevanta modeller kommer vi att eradikera dessa celler för att se om sjukdomsminnet kan brytas. Vi använder oss av patientmaterial och musmodeller för att studera immunologiska mekanismer in vivo. Vår förhoppning är att vi genom att knyta ihop preklinisk kunskap med kliniska observationer kan bidra med ökad kunskap om basal vävnadsimmunolgi vid kronisk inflammation - kunskap som är av nytta både för patient och forskarsamhället.