Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Intercellular communication in skin via exosomal microRNA transfer


Huvudsökande: Florian Meisgen
Arbetsplats: , Stockholm


Huden består av olika celltyper som är mycket specialiserade och uppfyller olika uppgifter. Keratinocyter bildar hudbarriären, och reagerar även på skador och invaderande mikroorganismer. Endotelceller bildar blodkärl, fibroblaster bygger up hudens flexibelitet och stabilitet, medan immunceller känner igen och bekämpa infektioner. Kommunikation mellan de olika celltyperna har stor betydelse för att huden ska fungera och reagera adekvat på skador, såsom exempelvis sår, eller infektioner. Nyligen har man visat att små lipidvesiklar som kallas exosomer, aktivt utsöndras ur celler, och kan tas upp av andra celler som kan påverkas i sina funktioner. Exosomer kan därför betraktas som en ny form av kommunikation mellan celler. Exosomer kan bära mikroRNA, som är små molekyler som kan förändra cellernas funktioner. Effekten av exosomer förväntas bero på, åtminstone delvis, deras mikroRNA innehåll. Syftet med projektet är att studera de molekylära mekanismerna bakom hur keratinocyter kommunicerar med andra celler i huden med hjälp av exosomer, och vilken roll mikroRNA spelar i denna process. Resultat från denna studie kan bidra till bättre förståelse av det komplexa samspelet mellan cellerna i huden. Dessutom kan våra resultat ge upphov till utveckling av nya terapeutiska metoder, eftersom exosomer som innehåller mikroRNA är ett naturligt sätt att leverera genetisk information till celler.