Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjukdomar av typen epidermolysisi bullosa simplex och epidermolytisk iktyos


Huvudsökande: Marie Virtanen
Arbetsplats: , 75185 Uppsala


     Epidermolysis bullosa simplex (EBS) är en ärftlig hudsjukdom där man pga svaghet i huden får blåsor efter lättare nötning av huden. De flesta får problem med blåsor på händer och fötter men det kan även komma på andra ställen på kroppen (till exempel av kläder som skaver). Någon bra behandling har vi inte idag. Tidigare har vi visat att det finns ämnen som stabiliserar celler, dvs hindrar dem från att falla sönder, när de utsätts för olika former av stress exempelvis hög värme. Cellerna har framodlats från celler tagna från patienter med sjukdomen EBS. Vi vet idag inte ifall detta innebär att patienter som behandlas med dessa ämnen får mindre eller inga blåsor vid en behandling men något av de aktuella ämnena. Målet är att hitta bra behandling för dessa patienter. Det finns sedan tidigare möss som vid lokalbehandling med ett specifikt ämne får blåsor på tassarna precis så som vid EBS. Vi kommer under året att etablera denna musmodell på vårt laboratorium och se vilken effekt de ämnen som vi tidigare har sett kan stabilisera celler från patienter med EBS har på blåsbildningen hos mössen. Denna modell tror vi kan vara väldigt använbar i utvecklingen av nya behandlingar för patienter med EBS.