Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Mätningar med mikrovågsteknik av hudtumörer - ett diagnostiskt hjälpmedel


Huvudsökande: Lennart Emtestam
Arbetsplats: , Stockholm


Målet med projektet är att utveckla ett icke-invasivt verktyg för att diagnostisera hudcancer. Diagnostikmetoden baseras på känslig mikrovågs-/terahertzspektroskopi där en matris av miniatyriserade riktantenner möjliggör flerpunktsmätning med hög upplösning. Rådande klinisk praxis för screening är makroskopisk bedömning och vid melanom kompletterat med dermatoskopi. Båda kräver mångårig erfarenhet. Antalet preventiva ingrepp är stort och uppgår till ca 200 000 per år, enbart i Sverige. Av dessa ingrepp är det i slutändan endast en mindre del det rör sig om malignitet och således sker många ingrepp i onödan. Verktyget i denna ansökan har förutsättning att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera olika hudcancerformer (BCC, SCC och melanom) genom att avgöra vävnadstyp. Mätverktyget, som ytterst består av en mikrostrukturerad hud-prob, har fördelarna att den ger en lateral upplösning ner till 20 μm, att den ger en hög kontrast eftersom bandbredden är hög, hög känslighet eftersom mikrovågsfältet är fokuserat till den relevanta ytliga vävnaden, samt ger en liten men väldefinierad kontaktyta som gör mätningen robust. Utöver detta erbjuder diagnostiksättet en säker och komfortabel metod för patienten och den möjliggör ett enkelt och rutinmässigt förfarande vid bedömning av misstänkt hudcancer som är lämplig för primärvården.