Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Epigenetic and genetic variations in regulatory regions of Psoriasis risk genes


Huvudsökande: Pernilla Nikamo
Arbetsplats: , Stockholm


Psoriasis är en komplex genetisk sjukdom, många riskgener har visat genetisk association där HLA-C*0602 är absolut starkast. De funktionella effekterna av genetisk variation påverkas av många faktorer, varav en är epigenetiken, vilket medför en av och på reglering genom metylering av de regulatoriska regionerna av generna. Det främsta syftet med detta förslag är att undersöka metyleringsmönster av kandidatgener i huden. Vi kommer att använda oss av biopsier från psoriasis patienter både från hud med utslag och utan utslag samt från frisk kontroll hud. Celler med etablerade viktiga roller i psoriasis sjukdomsbild, främst keratinocyter och T-celler kommer att isoleras från huden för att analyseras. Jag att undersöka variationer i transkriptions bindningsställen och mikroRNA bindningsställen i regulatoriska regioner av psoriasis riskgener. En nästa generations sekvensering av HLA-regionen för att undersöka om ytterligare HLA-typer är involverade i undergrupper av psoriasis kommer utföras. Betydelsen av att identifiera riskgener för psoriasis kan knappast överskattas. Detta skulle bidra till förståelse av sjukdomsvägar, vilket är av största vikt där specifika genetiska varianter hos patienter skulle kunna användas för att förutsäga behandlingsresultat för specifika droger. Det skulle hjälpa oss att identifiera individer med högrisk att utveckla allvarlig sjukdomsfenotyp och andra sjukdomar som artrit som kan påverka behandlingsval.