Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Målinriktad melanombehandling från grundläggande studier till klinisk praxis


Huvudsökande: Ada Girnita
Arbetsplats: , Stockholm


Malignt melanom utgör en stor klinisk utmaning på grund av ökat incidens och stort spridning potential med mycket dålig prognos. På senaste tid kunde man vissa att signalvägen RAS/RAF/MEK/ERK har en avgörande roll i melanom utveckling. I melanom denna väg är hyper -aktiverat i upp till 75 % av fallen, genom 2 olika mutationer i BRAF (~ 50 % av fallen) eller RAS (~ 25 % av fallen). B - RAF- hämmare har en utmärkt effekt i B - RAF mutant melanom, men deras effektivitet är kortlivad på grund av utvecklat resistens. Melanomet är initialt beroende av RAS/BRAF/MAPK vägen. Vår hypotes är att om man hämmar BRAF (eller RAS), melanomet sätter igång en alternativ signalering väg som innefattar en molekylär switch. Detta låter tumören att fortsätta använda MAPK signalering. Vi har starka bevis att detta switch är en komplex baserat på β - arrestin , vi har tydliga data om β - arrestin engagemang betydelse i melanom signalering. Projektet övergripande mål är att undersöka detta ”switch” av signalvägar och använda de som biomarkör/molekylära mål i melanom. Våra experiment kommer att undersöka i detalj struktur och funktion av β - arrestin signalering komplex , i normala melanocyter gentemot melanom . I projektet ingår olika metoder där klinisk dermatologi , biokemi , patologi och molekylärbiologi modell hjälper varandra att beskriva detta tidigare icke forskade proteiner med involvering i tumör utvecklingen och melanom progression . Det slutliga målet med projektet är att utvärdera den potentiella användningen av β - arrestiner som terapeutiska mål för melanom behandling.