Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Presentation av forskningsresultat på konferens, 12th Congress of the European Society of Cutaneous Allergy and Contact Dermatitis ESCD, 25-28 juni, Barcelona, Spanien


Huvudsökande: Klara Midander
Arbetsplats: Enheten för arbets- och miljödermatologi