Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket (SveDEN)


Huvudsökande: Kristofer Thorslund
Arbetsplats: , Stockholm


Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket (SveDEN), bildades 1995 för att stimulera intresset för epidemiologi (läran om sjukdomars demografi) bland forskande och kliniskt verksamma hudläkare i huvudsakligen Sverige. Epidemiologiska metoder är viktiga forskningsverktyg och kunskap om dessa metoder är nödvändig för att kritiskt bedöma vetenskaplig litteratur. Denna kunskap är i sig en grundförutsättning för att tillämpa evidensbaserad medicin, den kompass som hjälper oss att fatta beslut i den kliniska vardagen. Nätverket består idag av åtta forskande hudläkare spridda över Sverige (Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping och Malmö), vilka ses ett par gånger om året och anordnar dels en årligen återkommande workshop i Vadstena om dermatoepidemiologi dels en återkommande grundkurs för yngre hudläkare inom epidemiologi. Förutom dessa utbildningstillfällen initierar SveDEN och driver i nuläget forskningsprojekt inom handeskem och blåsdermatoser. SveDEN fungerar som ett stöd inom dermatoepidemiologi för både yngre och mer erfarna forskande hudläkare i Sverige.