Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Pseudomonas aeruginosa: värd-patogen interaktioner och utveckling av kroniska sår


Huvudsökande: Mariena J.A. van der Plas
Arbetsplats: , Lund


Kroniska sår är den vanligaste orsaken till amputation, som i ett globalt perspektiv inträffar var 30e sekund. Förutom denna risk, orsakar kroniska sår ett stort lidande för patienten, och utgör en avsevärd patientgrupp omfattande cirka 50000 patienter i Sverige. Kroniska sår karakteriseras ofta en av bakteriellt orsakad överaktivering av immunsystemet, med en okontrollerad inflammation som följd. P. aeruginosa identifieras i cirka hälften av alla kroniska sår, och är förknippad med försämrad läkning och kronisk inflammation. Ökad kunskap kring sjukdomsutvecklingen kring Pseudomonas infektion, och hur denna bakterie inducerar den kroniska inflammationen är därför ytterst angelägen och projektet kommer därför fokusera på värd-patogen interaktionen mellan Pseudomonas och människa. Ett flertal möjliga infektionsmekanismer i sår kommer undersökas. Pseudomonas effekter på bildningen men också nedbrytningen av fibrinkoagel kommer att undersökas, och resultat från experiment i plasma kommer jämföras med prover från patienter med kroniska sår. Olika sätt varmed Pseudomonas kan manipulera och påverka olika delar av immunsystemet som monocyter, kommer undersökas. Ökad kunskap om P. aeruginosa och olika strategier för hur bakterier kan påverka inflammationsprocessen kommer öka möjligheterna för oss att definiera nya behandlingsstrategier baserade på blockering av sjukdomsutvecklingen och förbättra våra behandlingsmöjligheter vid kroniska sår, men också brännskador och andra indikationer.