Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem


Huvudsökande: Maria Bradley
Arbetsplats: , Stockholm


Populärvetenskaplig sammanfattning Bakgrund: Atopiskt eksem är en folksjukdom. Ökad förståelse hur eksem kan behandlas är angeläget. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har viss evidens för effekt mot atopiskt eksem, men tillgängligheten till behandlingen är låg på grund av brist på kompetenta behandlare. Ett sätt att öka tillgängligheten är att erbjuda behandlingen via Internet. Patienten tar vid Internetbaserad KBT del av samma behandlingsinnehåll som i sedvanlig KBT, men det förmedlas via Internet. Tidigare forskning har visat att Internetbaserad KBT kan vara minst lika bra som sedvanlig KBT för ett flertal psykiatriska och funktionella syndrom. Målsättning: att i en randomiserad kontrollerad prövning undersöka om Internetbaserad KBT kan vara effektiv i behandlingen av atopiskt eksem. Deltagare randomiseras till Internetbaserad KBT (n=70) eller kontrollbetingelse på väntelista (n=70). Primärt utfallsmått är bedömarinstrumentet Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD) som mäter hur mycket eksem, och hur mycket besvär patienten har i form av klåda och sömnsvårigheter. Betydelse: Denna behandling förväntas leda till minskade atopiskt eksem-symptom, minskad klåda, ökad livskvalitet samt minskade besvär av ångest och depression. I dagsläget saknas i stort sett effektiv psykologisk behandling vid atopiskt eksem och positiva fynd skulle innebära kraftigt förbättrade möjligheter att erbjuda patienter evidensbaserad vård vid denna folksjukdom.