Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Epidemiologiska studier av solexponering hos svenska barn i relation till utveckling av nevi och malignt melanom


Huvudsökande: Maria Karlsson
Arbetsplats: , Stockholm


Primärprevention av malignt melanom är en viktig hörnsten i Statens miljömål för att minska incidensen av hudtumörer i Sverige. Insjuknandet i malignt melanom stiger nu med 5 % per år vilket tros vara relaterad till ett riskfyllt solskyddsbeteende och ett ökat antal solresor utomlands. I analogi med malignt melanom är utvecklingen av vanliga förvärvade födelsemärken – nevi - nära kopplat till graden av solexposition. Stark solexposition, ffa tidigt i livet ökar risken att utveckla många nevi liksom det påverkar individens framtida risk att få melanom. Detta doktorandarbete har bl.a. bekräftat att prevalensen av nevi hos barn kan användas som ett objektivt mått på hur barn inom en geografisk region har blivit solexponerad. Våra studier har visat att sjuåriga barn i södra Sverige 2002 har nästan dubbelt så många nevi som jämnåriga barn i norra Sverige vilket överensstämmer med en mycket högre melanomincidens i södra Sverige. Dock har en uppföljande studie 2007 bland barn i södra Sverige visat att solskyddsbeteendet på senare år förbättrats och antalet nevi hade minskat proportionellt. Vi har också undersökt om fotodokumentation av nevi på ryggen via mobil teledermatologi kan erbjuda en mer effektiv metod för neviräkning. Genom att på detta sätt följa variationer i prevalensen av nevi i barnpopulationen runt om i Sverige kan man få en indikation på var solpreventiva insatser kan behöva intensifieras och öppnar för framtida interventionsstudier.