Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO


Huvudsökande: Håkan Hedstrand
Arbetsplats: , Uppsala


Malignt melanom är en av våra mest dödliga hudtumörformer. Tidig upptäck är av yttersta vikt då spridning kan ske mycket snabbt och tidigt. Upptäckt via ett enkelt blodprov skulle vara önskvärt men ingen metod finns tillgänglig för det idag. Proteinet SOX10 som är mycket typiskt för pigmentceller är också vanligt i melanom i olika stadier. Vi har med en känslig metod, Proximity Ligation Assay, påvisat att låga nivåer av SOX10 i blod kan hittas hos vissa patienter med malignt melanom och vår förhoppning är att detta i framtiden skulle kunna bidra till bättre möjligheter att välja rätt terapi till rätt patient med melanom. Mer forskning inom tumörbiologi och immunologi behövs och planeras inom ramen för denna projektansökan. Vi ser också att SOX10 kan ha en viktig koppling till de celler i en tumör som kommer att sprida sig vidare. Den kopplingen vi vill också studera vidare.