Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Vilken betydelse har mikroRNA vid sårläkning hos människa ?


Huvudsökande: Ning Xu Landén
Arbetsplats: , Stockholm


Förmågan att reparera skadad vävnad och läka sår är en grundläggande och avgörande biologisk process. Om sårläkning inte fungerar resulterar detta i kroniska sår, som är ett vanligt medicinskt problem. Vilka molekylära mekanismer som bidrar till uppkomsten av kroniska sår är väsentligen okända. Vi vill studera miRNA som är en nyligen upptäckt typ av molekyler som utövar sin funktion genom att reglera hur våra arvsanlag aktiveras. MiRNA har tidigare visat sig spela en viktig roll i regleringen av viktiga processer i huden, men vilka specifika funktioner de har vid sårläkning är okänt. I det projektet vill vi karakterisera vilka miRNA som bildas i skadad hud hos friska försökspersoner vid olika faser av sårläkning och jämföra dem med den vanligaste typen av kroniska sår, venösa underbensår. Därefter kommer vi att studera reglering och funktion av de miRNA som skiljer sig åt. Med sikte på att utveckla läkemedel vill vi i nästa steg undersöka om de miRNA som vi hittar kan ha en sårläkande funktion i djurmodeller. Målsättningen med vår studie är att bidra med kunskap som kan bidra till utveckling av nya läkemedel för svårläkta sår.