Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.


Huvudsökande: Marléne Isaksson
Arbetsplats: , Malmö


Projektet undersöker hur vanligt kontaktallergi är mot färger som färgar syntetmaterial (kallas dispersionsfärgämnen) som polyester, nylon och akryl. I Malmö lapptestar vi våra hudsjuka patienter med en blandning av 8 dispersionsfärgämnen och 2,3% är allergiska. Vi har undersökt renheten av de 8 färgämnena, samtliga innehåller orenheter som är okända. I två studier har vi visat att patienter kan reagera allergiskt för inte bara det rena färgämnet utan även för enbart orenheterna. För två blå färger var 25% av patienterna endast allergiska för orenheter. Vi har undersökt 121 syntettextilier från hela världen för att se om de 8 textilfärgämnen fanns i kläderna. Vi fann 3 persedlar som tillsammans innehöll 4 av dessa, där ett par tights var tillverkade i Italien. Vi har undersökt patienter som varit allergiska för två dispersionsfärgämnen, DO1 och DY3, och de har lapptestats med DO1, DY3 samt de 4 ämnen som kan bildas i huden vid nedbrytning av färgerna. Resultatet visar att det kan vara nedbrytningsprodukterna som är de allergiframkallande ämnena. Vi har i djurstudier visat att DO1 och en av nedbrytningsprodukterna, p-aminodienylamin (PADPA), är starkt allergiframkallande och korsreagerande. De andra nedbrytningsprodukterna, DY3 samt det svarta färgämnet PPD korsreagerande inte mot DO1 eller PADPA.