Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.


Huvudsökande: Marléne Isaksson
Arbetsplats: , Malmö


Projektet undersöker hur vanligt kontaktallergi är mot färger som färgar syntetmaterial (kallas dispersionsfärgämnen) som polyester, nylon och akryl. I Malmö lapptestar vi våra hudsjuka patienter med en blandning av 8 dispersionsfärgämnen och 2,3% är allergiska. Vi har undersökt renheten av de 8 färgämnena, samtliga innehåller orenheter som är okända. I två studier har vi visat att patienter kan reagera allergiskt för inte bara det rena färgämnet utan även för enbart orenheterna. För två blå färger var 25% av patienterna endast allergiska för orenheter. Vi har undersökt 121 syntettextilier från hela världen för att se om de 8 textilfärgämnen fanns i kläderna. Vi fann 3 persedlar som tillsammans innehöll 4 av dessa, där ett par tights var tillverkade i Italien. Vi har undersökt patienter som varit allergiska för två dispersionsfärgämnen, DO1 och DY3, och de har lapptestats med DO1, DY3 samt de 4 ämnen som kan bildas i huden vid nedbrytning av färgerna. Resultatet visar att det kan vara nedbrytningsprodukterna som är de allergiframkallande ämnena. Vi har i djurstudier visat att DO1 och en av nedbrytningsprodukterna, p-aminodienylamin (PADPA), är starkt allergiframkallande och korsreagerande. De andra nedbrytningsprodukterna, DY3 samt det svarta färgämnet PPD korsreagerande inte mot DO1 eller PADPA.