Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2012

Total utdelat belopp:
6 243 000 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2012


Huvudsökande: Projekttitel:
Magnus Lindberg
,
Kvalitetsregister: Nationellt register för registrering av epikutantestresultat vid utredning av kontakteksem.
Kari Nielsen
,
Riskfaktorer och prognostiska faktorer för melanom och annan hudcancer hos kvinnor i södra Sverige.
Oliver Seifert
,
Roll av Fibroblast Activation Protein alpha (FAPα) i spridning av malignt melanom
Ingrid Synnerstad
,
The danger of sunbathing; Impact of UV-irradiation for initiation of malignant melanoma and tumorprogression
Hans Törmä
,
Studies on the etiology and therapy of monogenetic dermatoses affecting keratin intermediate filaments
Bernt Lindelöf
,
Epidemiologiska, molekylärbiologiska och histopatologiska studier av hudcancer hos organtransplanterade patienter.
Carl-Fredrik Wahlgren
,
Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)
Mariena van der Plas
,
Pseudomonas aeruginosa: host-pathogen interactions and the development of chronic infections
Ning Xu
,
The role of microRNAs in the mechanistic links between psoriasis and adipose tissue
Berit Berne
,
Barriärfunktion och genuttryck vid atopisk dermatit och de vanliga iktyoserna - kartläggning och påverkan av mjukgörande behandling
Pernilla Nikamo
,
Psoriasis genetics
Ann-Therese Karlberg
,
Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention
Eva Hagforsen
,
Immunologiska studier vid psoriasisvarianten palmoplantar pustulos med särskild fokus på rökningens roll i patofysiologin.
Marie Virtanen
,
Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjukdomar av typen epidermolysis bullosa simplex och epidermolytisk iktyos.
Niels Bendsöe
,
Laserspektroskopiska metoder för behandling och lokalisering av icke-pigmenterade maligna hudtumörer
Liv Eidsmo
,
Tissue resident T cells in the psoriatic skin; the foundation of a chronic immunological scar?
Joanna Wallengren
,
Klåda och urtikaria. Neurogena mekanismer, terapi och påverkan på livskvalité.
Lars Norlén
,
Linking keratin molecular structure and function with clinical manifestations of skin disease
Andreas Sonesson
,
Mikrobiell påverkan hos patienter med atopiskt eksem och inflammatorisk hudsjukdom - från molekylära mekanismer till terapi.
Ada Girnita
,
CLOSING THE GAP BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE IN TARGETED THERAPY IN MELANOMA
Marléne Isaksson
,
Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.
Andor Pivarcsi
,
Tumor-suppressor microRNAs in melanoma: investigation of the function of miR-203.
Husameldin El-Nour
,
Expression of serotonin, sensory neuropeptides, tachykinin receptors and innervation in contact allergy: kinetic and functional studies
Chris D Anderson
,
Kutan mikrodialys -värt allt besvär? (Cutaneous microdialysis: Is it worth the sweat?)
Ola Rollman
,
Apoptosis by secretory granule permeabilization - a novel approach to targeting mast cells in inflammatory skin disease
Håkan Hedstrand
,
STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO
Anders Vahlquist
,
Fortsatta studier av nya etiologier till gendermatoser - fokus på keratodermi och iktyosiforma syndrom
Summa utbetalade för projektbidrag:
6 183 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2012


Huvudsökande: Resans ändamål:
Sing Hoi Cheuk
Molekylär Dermatologi, Centrum för Molekylärmedicin, CMM , L8:02, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm 17176 Stockholm
Cell Symposium: Human Immunity, Lisbon, Portugal, 19-21 August
ARAM RASUL
Dermatology Unit, Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Solna
Venice, Italy, Sept. 19-22, 2012
Florian Meisgen
Karolinska Institutet
42nd Annual ESDR meeting. Venice, Italy, 19-22. September 2012
Ann-Kristin Björk
Yrkes-och miljöderm. avd. Hudkliniken, Malmö
Deltagande i 11th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Malmö, Sverige 20120613-16
Jenny Vegfors
Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet
Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) Meeting, Venedig, Italien 19-22 september 2012
Tomas Eriksson
Hudmott Läkarhuset Hermelinen i Luleå
Malmö 120613-16; ESCD congress 2012. Föredrag.
Josefin Lysell
Hudkliniken, Karolinska Sjukhuset, Solna
Dermatologisk forskningskongress, ESDR, presentation av poster/muntlig presentation, Florens, Italien, 19-22/9-2012.
Hao Li
Centrum för klinisk forskning, Akademiska sjukhuset Uppsala
3rd World Congress of Genodermatology, Peking, Kina, 12/Juni - 14/Juni
Summa utbetalade för resebidrag:
60 000 kr