Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kutan mikrodialys -värt allt besvär? (Cutaneous microdialysis: Is it worth the sweat?)


Huvudsökande: Chris D Anderson
Arbetsplats: Hudkliniken, US, Linköping


Mikrodialys är en forskningsmetod som tillåter direkt mätning av ämnen inblandad i inflammation och metabolism i levande hud hos frivilliga eller patienter. Projektets övergripande mål är att utveckla mikrodialysens roll i den kliniska forskningen speciellt avseende psoriasis och eksem. För psoriasis är det långsiktiga målet en individualisering av terapi som bygger på kliniska mikrodialysmätningar av cytokiner och andra mediatorer i sjuk och frisk hud. För eksem, numera en svårare behandlingsutmaning än psoriasis, är siktet inställt på studier av funktion och vävnadens utseende vid olika eksem under olika skeenden, t.ex. akut eller kroniskt, infekterad eller inte, före och efter behandling för att bekräfta effekten av befintliga behandlingar eller finna nya behandlingar. Viktig för vår forskargrupp är inställningen att det finns data av värde som kan tas fram redan vid normala provokationen av vår skyddande reaktivitet. Detta sker vid minimal trauma t.ex. mikrodialyskateterinläggning, belysning med UVBljus, retning av hud med kemikalier eller annat irriterande och visar hudens funktion ndividuellt och vid olika skeenden i livet i hälsa eller under et sjukdomsförlopp. Förutom en lång erfarenhet inom mikrodialys /hudfysiologi har gruppen en stabil forskningsplattform samt utmärkta kollaborationer lokalt och inter-nationellt som borgar för förmågan att genomföra forskningen samt ge svaret "Ja!" till frågan som ställs i projekttiteln.