Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Roll av Fibroblast Activation Protein alpha (FAPα) i spridning av malignt melanom


Huvudsökande: Oliver Seifert
Arbetsplats: Hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov, 55185 Jönköping


Det maligna melanomet (s k ”svart hudcancer”) är en elakartat och snabbväxande hudtumör som orsakas av överdriven solande, ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Förekomsten av melanomen ökar ständigt i hela världen och överlevnadsprognosen för patienter är dåligt vid sen diagnos. Detta beror på tumörens benägenhet att snabbt sprider sig i kroppen (metastasutveckling). För att snabbt kunna sprida sig i kroppen krävs en omvandling och nedbrytning av vävnaden som ligger omkring det maligna melanomet (stroma). Vävnaden kring tumören består av olika celler, framförallt bindvävceller (fibroblaster) och olika proteiner som t ex kollagen. En nyligen upptäckt protein, fibroblast activation protein alpha (FAPα), kan bryta ner bindväv, framförallt kollagen. Försvinner kontrollen av vävnadsombyggnad underlättas cancertillväxt. FAPα finns beskriven i bröst- och tjocktarmcancer och även förekomst i melanom och vanliga leverfläckar är känd. Våran forskargrupp kunde nyligen visa att förekomsten av FAPα ökar på bindvävceller efter UV strålning av hudens pigmentceller och melanomceller och detta kan vara en helt ny mekanism som underlättar tillväxten av melanom. I denna studie planeras nu att studera om hämningen av signalsubstanser som förmedlar den ökade förekomsten av FAPα i bindvävceller kan blockera tillväxten av melanom. Dessutom ska analyseras om även bindvävceller kan påverkar FAPα förekomsten i melanomceller. Att kunna hämmar uppreglering av FAPα i melanom kan i framtiden leda till nya behandlingar för malignt melanom.