Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO


Huvudsökande: Håkan Hedstrand
Arbetsplats: Gävle sjukhus


Immunsystemets reaktion mot melanom kan utnyttjas både för detektion och behandling av malignt melanom. Vi letar efter därför efter proteiner som immunsystemet hos vitiligo- och melanompatienter reagerar mot via provrörsframställda pigmentcellsproteiner. Med en ny känslig analysmetod, PLA, försöker vi använda ett sådant pigmentcellsspecifikt protein, SOX10, som en blodmarkör för att upptäcka återfall av melanom tidigt genom att ta uppföljningsprover från patienter vid melanommottagningen. Vidare har vi också påvisat nya immunologiska målprotein i blod från vitiligopatienter med kraftiga angrepp mot födelsemärken, s.k. halonevus. Då melanompatienter som utvecklar vitiligoreaktion anses ha bättre överlevnad kan dessa protein eventuellt ge ny kunskap av värde för kommande immunbehandlingar av melanom. Vi har tidigare visat att SOX10 minskar i melanomceller som metastaserat till lymfkörtlar. Genom att studera kopplingar mellan SOX10 och andra melanomprotein i tumörer vill vi se om det finns kopplingar till mekanismer som avgör just hur tidig metastasering av melanom går till.