Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Barriärfunktion och genuttryck vid atopisk dermatit och de vanliga iktyoserna - kartläggning och påverkan av mjukgörande behandling


Huvudsökande: Berit Berne
Arbetsplats: Inbst Med Vet, Derm Ven, Uppsala Universitet


Huden utgör en barriär mellan omgivningen och kroppens inre miljö. Den ska skydda mot yttre påverkan, förhindra vattenförlust och utgöra en funktionell miljö för inflammatoriska och immunologiska processer. Flera vanliga hudsjukdomar, såsom atopiskt eksem och olika varianter av iktyos ("fiskfjällssjuka"), karaktäriseras av torr hud och försämrad barriärfunktion. Hos dessa patienter är mjukgörande preparat en viktig del i behandlingsarsenalen. Studien syftar till att kartlägga barriärstörningen hos dessa patientgruppergenom att analysera gener som deltar i horncellernas tillväxt, utmognad och avstötning samt enzymer som medverkar vid bildning av olika barriärlipider. Analyserna ska upprepas efter fyra veckors behandling med tre olika mjukgörande preparat. Resultaten av behandlingen ska korreleras till genaanalyserna. Då vi tidigare hos friska försökspersoner har sett att vissa mjukgörande preparat kan försämra hudbarriären, är det viktigt att se till att dessa patienter som redan har en skadad barriärfunktion förbättras och inte försämras av behandling.