Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Immunologiska studier vid psoriasisvarianten palmoplantar pustulos med särskild fokus på rökningens roll i patofysiologin.


Huvudsökande: Eva Hagforsen
Arbetsplats: Hudklin fo lab, Akademiska sjukhuset ing 85 3 trp, 751 85 Uppsala


Palmoplantar pustulosis (PPP) är en svårbehandlad kronisk inflammatorisk hudsjukdom. PPP drabbar främst rökande kvinnor. Patienterna får pustler, rodnad och fjällning i handflator och fotsulor. De uppger att de försämras av stress och värme. Vi har visat den yttersta delen av svettutförsgången angrips vid PPP, att sjukdomen genetiskt skiljer sig från psoriasis och att PPP sannolikt är autoimmun samt har en mycket stark koppling till rökning. Ökad förekomst av sköldkörtelsjukdom, diabetes samt artrit tyder på att sjukdomen inte är begränsad till huden. Patienterna har också en ökad förekomst av glutenkänslighet – hos dessa patienter kan huden bli bra på glutenfri kost. Huvudfunktionen för svettgången är att transportera svett, men den medverkar sannolikt också vid hudens försvar mot omvärlden. Patienterna kan förbättras med rökstopp, vilket kan tyda på att nikotin/rökning kan ha stor betydelse för inflammationen ev. pga att nikotin utsöndras i svett och att mottagarmolekyler för nikotin uttrycks i svettutförsgångarna. Syftet med projektet är att besvara följande frågor: - Våra studier av inflammationen bör fortsätta. Vad händer först i svettutförsgången och varför? - Varför har PPP patienterna bara inflammation i handflator-fotsulor trots att enkla svettkörtlar finns över hela kroppen (dock inte så tätt)? - Kan rökning (nikotin) påverka immunceller och därmed inflammationen?