Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

CLOSING THE GAP BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE IN TARGETED THERAPY IN MELANOMA


Huvudsökande: Ada Girnita
Arbetsplats: Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset


Malignt melanom är fortfarande idag en stor klinisk utmaning. Nuvarande diagnostiska metoder är ännu begränsade i deras förmåga att förutsäga individ risken för sjukdomsutveckling och / eller prognostic . Det finns ett akut behov för bättre verktyg inför att definiera sjukdoms undergrupper och anpassad individuell behandling. Det enda sättet är göra detta är genom ett bättre förståelse av de molekylära avvikelser som ligger till grund för melanom onkogenes. Insulin-like growth factor-1-receptor (IGF-1R) är en receptorn på cellytan vilken spelar flera avgörande roller i cancer men trots detta molekylära mekanismer som är inblandade i IGF-1R uttryck och funktion i melanom är fortfarande otillräckligt kända. Vi nyligen beskrev att ubiquitination har ett stor påverkan på IGF-1R funktionen och att detta ny signalmekanism använder sig av en mångsidig proteinklass: β-arrestins. Målet med detta projekt är att fastställa vilken praktisk nyttan komplexen med β-Arrestin kan ha, till exempel som potentiella biomarkörer eller t.o.m. molekylära terapeutiska måltavlor i melanom. Våra resultat kommer att utvidga möjligheterna att behandla cancer och potentiellt utvärdera användningen av β-arrestins som måltavla för cancerbehandling.