Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Klåda och urtikaria. Neurogena mekanismer, terapi och påverkan på livskvalité.


Huvudsökande: Joanna Wallengren
Arbetsplats: Hudkliniken, SUS


Klåda är det vanligaste symptomet i dermatologi och åtföljer de flesta inflammatoriska hudsjukdomar, särskilt eksem. Traditionellt har man använt extrakt från olika växter för klådstillning. Nyligen har man identifierat receptorer för flera växter, t ex mentol, kamfer och starkpeppar. Med hjälp av markörer för dessa receptorer samt receptorer för transmitter-substanser i hudnerver i hudbiopsier vill vi studera vilka substanser som kan fungera vid specifika klådtillstånd och vid inflammatoriska processer. Vi planerar att behandla eksempatienter med flera neuropeptidhämmare och studera deras effekt på klåda och inflammation. Kronisk klåda, utan synlig hudsjukdom, är det vanligaste hudsymptomet hos äldre individer. Behandling med medel mot depression resp mot epilepsi används ibland som behandling. Vi avser att kvantifiera transmittorsubstanser involverade i dessa processer i hjärnan med en särskild typ av magnetkamera hos patienter med svår klåda och hos friska kontroller. Kroniskt nässelutslag är en annan sjukdom som begränsar livsföring. Studier av livskvalitét sätter fokus på kompletterende terapier för att bättre hantera klåda och urtikaria. Vi vill studera uttryck av olika receptorer i hudbiopsier från patienter med kronisk urtikaria för att bättre diagnostisera patienter med autoimmun urtikaria och för att hitta kandidater för framgångsrik specifik behandling, t ex i form av biologiska läkemedel.