Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Tissue resident T cells in the psoriatic skin; the foundation of a chronic immunological scar?


Huvudsökande: Liv Eidsmo
Arbetsplats: Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.


Psoriasis är en folksjukdom som framförallt drabbar huden. Kronisk inflammation och inströmming av immunceller, framförallt T lymfocyter och dendritiska celler, är ett viktigt inslag i sjukdomen. Efter effektiv behandling normaliseras hudens utseende men inflammationen återkommer oftast inom samma områden. Detta projekt syftar till att förstå varför psoriasis återkommer inom vissa områden av huden efter till synes utläkt sjukdom. Vi undersöker en ny grupp minnes T celler som påvisats i huden efter utläkt virusinfektion. Förekomsten av liknande lokala minnes T celler vid psoriasis kan förklara varför sjukdomen återkommer inom begränsande områden av huden och lämnar stora delar av hudkostymen opåverkad. Vi använder oss av hud och blod från patienter för att kunna studera inflammationsförloppet. T cellers ansamling och funktion under olika faser av psoriasis studeras. Materialet analyseras med hjälp av konfokalmikroskopi och flödescytometri och flödescytometribaserad sortering av hudens celler. Vi undersöker RNA uttryck i hudens celler jämfört med frisk hud. Att förstå hur immunsystemet bidrar till kronisk inflammation i huden kan leda till möjligheter att utveckla mer riktade läkemedel för användning på begränsade delar av hudkostymen under en kortare tid.