Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Linking keratin molecular structure and function with clinical manifestations of skin disease


Huvudsökande: Lars Norlén
Arbetsplats: Karolinska Universitetssjukhuset


Genom utvecklingen av en vattentät skyddsbarriär gav evolutionen förutsättningen för allt liv på land. Hos människan, såväl som hos alla andra landlevande ryggradsdjur, utgörs denna skyddsbarriär av ett unikt sammansatt fettskikt mellan cellerna i hudens hornlager. Tack vare utvecklingen av en ny experimentell metodik har vår forskargrupp nu, som första grupp i världen, lyckats bestämma den molekylära strukturen och funktionen hos denna skyddsbarriär. Oss veterligen är det dessutom första gången någonsin man bestämt en molekylär struktur direkt på plats inne i en nativ biologisk vävnad eller cell. Den kliniska betydelsen av keratin vid hudsjukdom, liksom dess nära koppling till barriärstörning, är uppenbar då alla hudsjukdomar med förhorningsstörning samtidigt uppvisar barriärstörning. Målet med projektet är att bestämma om det finns en koppling mellan keratinets molekylära struktur och funktion, och svårighetsgrad i sjukdomsbild vid förhorningssjukdomar. Förhoppningen är att på så vis kunna identifiera dessa sjukdomars underliggande strukturella och funktionella störning på molekylnivån, och därmed lägga grunden för nya behandlingsmetoder. De experimentella metoderna kommer huvudsakligen att utgöras av kryo-elektron mikroskopi av blixtfryst hud i kombination med molekylär dynamisk modellering och elektron mikroskopisk simulering. Den aktuella studien är en direkt fortsättning av sökandens tidigare arbeten rörande keratins roll i huden.