Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)


Huvudsökande: Carl-Fredrik Wahlgren
Arbetsplats: Hudkliniken, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM


BAKGRUND Böjveckseksem (atopisk dermatit) orsakas av faktorer i arv och miljö och drabbar både barn och vuxna. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING Studera förekomst, klinik, konsekvenser, förlopp och associerade sjukdomar, samt faktorer av betydelse för insjuknande i och tillfriskande från eksem. ARBETSPLAN OCH METOD BAMSE är studie där 4089 barn följts sedan födseln 1994-96, då utförliga uppgifter om arv och miljö insamlades. Enkäter om barnets hälsa har besvarats vid 1, 2, 4, 8 och 12 års ålder (82% fortfarande med i studien). Nu pågår en 16-årsuppföljningen med enkäter, blodprover (DNA, allergi mot mat, pollen, pälsdjur) och undersökningen av huden. Alla genomgår lapptest för utredning av kontaktallergi (t.ex. av nickel, parfymämnen, konserveringsmedel, färgämnen). Parallellt pågår analys av tidigare insamlat material. Vår studie är attraktiv i internationella samarbeten genom tillgången till DNA och noggrant insamlade uppgifter om miljö, sjukdoms- och allergiutveckling. BETYDELSE Eksem är en folksjukdom. Varje landvinning som leder till ökad förståelse av hur eksem uppstår, dess konsekvenser, samt hur det kan förebyggas, är av värde för individ och samhälle.