Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2018

Total utdelat belopp:
13 465 000 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2018


Huvudsökande: Projekttitel:
Jitka Petrlova
Departments of Clinical Sciences, Division of Dermatology and Venereology
Novel roles of apolipoprotein E in host defense and protein aggregation in the skin
Karin Öllinger
IKE/Cellbiologi, Hudkliniken i Linköping
Impact of UV-irradiation and lysosomes in malignant melanoma - identification of biomarkers important for tumor initiation and progression.
Samina Asad
Dept. Medicine, Unit of Dermatology and Venereology
Skin microbiota and Atopic Dermatitis in adult Ethiopian and Swedish patients: Role of host genetics and migration
Lina Hagvall
Clinical sciences, dept of occupational dermatology, Dermatology and venereology, Sahlgrenska University Hospital
Formation, stability and skin permeation of skin sensitizers
Isabel Tapia
Department of Medicine, Solna, Dermatology And Venereology Unit
Making sense of atopic dermatitis and psoriasis associated SNPs using 3D conformation capture in differentiating human keratinocytes
Lars Norlen
, Hudkliniken, KUS
Studier av de kemiska processerna bakom bärriärskada vid hudsjukdom
Carola Lidén
Institute of Environmental Medicine,
Contact allergy and hand eczema in adolescents: occurrence, causes, and possibilities for prevention
Pernilla Nikamo
Medicin, Dermatologi
A genetic studyof Psoriasis Arthritis Mutilans
Amra Osmancevic
Sahlgrenska University hospital, Dept of Dermatology
Vitamin D status, Staphylococcus aureus and immunological response in patients with psoriasis and atopic eczema treated with phototherapy and Etanercept
Florence dalgard
Skåne University Hospital, dermatology
The Burden of Skin Disease: Stigmatisation and body image. A multi-center study among dermatological patients in 16 European countries
Deepti Verma
, Department of Dermatology
Systemic immune mechanisms in psoriasis
Jakob Wikström
Dermato-Venereology Unit, Dep. of Medicine Solna, Dermato-Venereology, Karolinska University Hospital
ER stress in chronic leg ulcers: a novel treatment strategy?
Dongqing Li
Medicine, Unit of Dermatology and Venerology
The role(s) of long non-coding RNAs in bacteria-host interactions in the skin
Marie Virtanen
Inst . med vetenskaper, Hud och könssjukdoma
Detection of new mutations in patients with Epidermolysis Bullosa Simplex
John Paoli
Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Department of Dermatology and Venereology
Photodynamic therapy of superficial non-melanoma skin cancer with simulated daylight vs. conventional red light, a randomised controlled trial
Mihaly Matura
, Occupational and environmental dermatology, CAMM/SLSO
Improved diagnostics of contact allergy and allergic contact dermatitis caused by aluminium
Winnie Fernando
Karolinska Institutet, Department of Medicine/ Molecular Dermatology
Investigating the role of miR-149-5p in cutaneous squamous cell carcinoma
Klas Nordlind
Dermatology and Venereology Unit, Department of Medicine Solna, PO Gastro, hud och reuma, Karolinska University Hospital, Solna
Stressworsened atopic dermatitis-pathogenesis, diagnosis and treatment
Josefin Lysell
Medicine, Dermatology unit Karolinska University Hospital
Effects of post-translational modifications of LL-37 in psoriasis
Noora Neittaanmäki
Institutes of Biomedicine and Clinical sciences, Department of Pathology and Dermatology
Chemical imaging of melanoma and non-melanoma skin cancers with TOF-SIMS mass spectrometry
Eva Hagforsen
Medical sciences/Dermatology,
The intestinal barrier function in patients with psoriasis: the influence of immune cells, intestinal flora and stress triggered substances
Andreas Sonesson
Inst. of Clinical Sciences Lund, Department of dermatology, Skåne University Hospital
The role of microbial biofilm in atopic dermatitis and inflammatory skin diseases – new strategies for prevention, diagnosis and treatment.
Bernt Lindelöf
Medicine, Dermatology
New diagnostic methods for Scabies
Warangkana Lohcharoenkal
Medicine, Dermatology and Venereology
Exosomal microRNAs: a player in tumor-stroma interaction of skin squamous cell carcinomas
Lennart Emtestam
Dept of Medicine H7, Dept of Dermatology Karolinska Stockholm
Epidemiological studies of Hidradenitis suppurativa with special reference to prevalence, comorbidity, psychosocial factors and treatment
Manoj Puthia
Dermatology and Venereology, IKVL, Division of Dermatology and Venereology
Repairing Innate Immunity: a novel concept for wound healing
MANIKA VIJ
KAROLINSKA INSTITUTE,
Development of a microRNA-based topical treatment for chronic wounds
Summa utbetalade för projektbidrag:
13 171 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2018


Huvudsökande: Resans ändamål:
Lina Hagvall
Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
14th congress of the European Society of Contact Dermatitis
Klas Nordlind
PO Gastro, hud, reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Delta med föredrag vid 23rd World Congress on Advances in Oncology & 22nd International Symposium on Molecular Medicine
Jakob Dahlin
Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen
ESCD2018 (European Society of Contact Dermatits
Xi Li
Unit of Dermatology and Venereology
Gordon Research Conference: Tissue Niches and Resident Stem Cells in Adult Epithelia -- Modeling Cell-Cell Interactions Governing Tissue Repair and Disease
Deepti Verma
Hudkliniken
International Investigative Dermatology 2018 Meeting (IID 2018)
Irène Gallais
Hudkliniken KS Solna
3rd inflammatory skin disease summit
Inese Hauksson Dubnika
Yrkes- och miljödermatologiska avd., Hudkliniken SUS, Malmö
14th Congress European Society of Contact Dermatitis
Winnie Fernando
Department of Medicine/Molecular Dermatology
Conference - Euro Oncology Summit
Nils Hamnerius
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen
14 Congress of European Society of Contact Dematitis
Tina Lejding
Hudkliniken
Konferens, presentera abstract
Carolina Oses
Dep. of Medicine Solna
Oroboros O2k-Workshop on high-resolution O2k-FluoRespirometry.
Jaanika Kärner
-
3rd Inflammatory Skin Disease Summit
Maria-Alexandra Toma
-
Long Non-Coding RNAs: From Molecular Mechanism to Functional Genetics (X2)
Jitka Petrlova
Division of Dermatology and Venereology
Gordon Research Conference - Antimicrobial Peptides
Dongqing Li
Unit of Dermatology and Venerology
EMBO | EMBL Symposium: The Complex Life of RNA.
Lorenzo Pasquali
no
Long Non-Coding RNAs: From Molecular Mechanism to Functional Genetics (X2) - Whistler Conference Centre, British Columbia
Cecilia Bivik Eding
Avd Dermatologi, Ingrid Asp Psoriasis Research Center
International Investigative Dermatology IID 2018
Elisa Martini
-
Inflammatory skin disease summit 2018
Warangkana Lohcharoenkal
Dermatology and Venereology
Confenrence: World Congress on Cancers of Skin (WCCS 2018)
Borislav Ignatov
CMM
3rd Inflammatory Skin Disease Summit
Manoj Puthia
Dermatology and Venereology
The Symposium on Advanced Wound Care Fall meeting (SAWC Fall)
Martin Mowitz
Yrkes- och miljödermatologiska avd, SUS
14th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Liv Eidsmo
Hudkliniken
Inflammatory Skin Disease Summit 3,
Summa utbetalade för resebidrag:
294 000 kr