Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The Burden of Skin Disease: Stigmatisation and body image. A multi-center study among dermatological patients in 16 European countries


Huvudsökande: Florence dalgard
Arbetsplats: Skåne University Hospital, Malmö


De flesta hudsjukdomor är icke-dödliga och kroniska men den psykologiska påverkan av hudsjukdom är en källa till oro världen över. Nyligen har vår forskningsgrupp visat att patienter med vanliga hudsjukdomar i högre utsträckning lider av depression, ångest samt i högre grad har tankar kring suicidalitet, jämfört med kontrollgruppen. Ytterligare undersökningar behövs för att förstå de sociala konsekvenserna som hudsjukdomar kan åsamka. Syftet är att beskriva den psykosociala påfrestning som hudsjukdomar orsakar genom att undersöka stigmatisering och kroppsbildstörningar. Studien är en del av en europeisk multicenterstudie och utgör ett samarbete med ett internationellt forskningsnätverk. Den är utformad som en tvärsnittsstudie där datainsamlingen inhämtas via enkäter. Den svenska delen genomföras vid Hudkliniken, Malmö Universitetssjukhus. Studien är etiskt godkänt från den regionala etikprövningsnämnden i Sverige och i Tyskland i 2017. Arbetsprocessen är planerad enligt följande: Insamling av data Vår 2018 Analys av insamlad data Höst 2018 Första artikel Vår 2019 Andra artiklar 2019-2022 Avhandling Malmö 2022-2023 Resultaten kommer att utöka vår kunskap kring den psykosociala påfrestning som hudsjukdomar utgör hos patienter.