Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Impact of UV-irradiation and lysosomes in malignant melanoma - identification of biomarkers important for tumor initiation and progression.


Huvudsökande: Karin Öllinger
Arbetsplats: IKE/Cellbiologi, Linköping


Sverige är ett av de länder i världen som har högst incidens av malignt melanom. Den främsta riskfaktorn för att utveckla sjukdomen är exponering för UV-ljus och våra solvanor. I vår forskning studerar vi UV-strålarnas olika skadeeffekter på hudceller och hur dessa skador kan leda till melanomutveckling. Vi är speciellt intresserade av att undersöka hur cellens lysosomer påverkas av UV-ljus och hur lysosomer förändras vid cancerutveckling. Lysosomer är små blåsor i celler vars främsta uppgift är att degradera material och förse cellen med nya byggstenar — man skulle kunna likna dem vid cellens mage. Intensiv forskning under senare år har dock visat att lysosomens uppgift är mycket mer långtgående och att lysosomen bidrar i regleringen av celldöd och cellöverlevnad. Cancerceller är riktiga "överlevare" och har förändrat flera av sina egenskaper för att undvika att dö. Cancerceller kan ”kidnappa" och överutnyttja lysosomernas förmåga att bryta ner material. Genom att transportera lysosomer till cellytan och släppa ut innehållet utanför cellen får tumören utrymme att växa och spridas till andra vävnader i kroppen. Med resultat från detta forskningsprojekt kan vi hitta nya strategier för att angripa lysosomerna vilket på sikt ska kunna förbättra solskyddsmedel samt att ge möjligheter att förhindra spridning av hudcancer.