Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

New diagnostic methods for Scabies


Huvudsökande: Bernt Lindelöf
Arbetsplats: Medicine, Stockholm


Skabb är en kliande hudsjukdom som orsakas av parasiten Sarcoptes scabiei. Det endast 0,4 mm långa kvalstret kan drabba huden hos både människor och djur och orsakar besvärande klåda och utslag. Människor i alla åldrar och länder drabbas men särskilt besvärligt i Sverige är utbrott inom t.ex. äldreomsorgen, förskolor och sjukhus. Effektiv behandling finns tillgänglig men att ställa diagnosen kan vara svårt då det kräver att skabbkvalster plockas fram från huden med en nål eller skalpell för identifikation i mikroskop, något som kräver träning. Syftet med den aktuella studien är att utveckla nya metoder för att diagnosticera skabb via hud- och blodprov. Med hjälp av en s.k. PCR-metod kan små bitar av DNA från skabbkvalstret identifieras i hudprov från patienter tagna med en borste. Antikroppar mot skabbkvalster kan ses i blodet hos patienter med skabb och vi försöker därför också ta fram ett blodprov som skall visa om en person är smittad eller inte. Studien sker i samarbete med forskare inom veterinärmedicin på Statens Veterinärmedicinska Anstalt då skabb även ses hos djur inom jordbruket och bland tamdjur. Med dessa nya provtagningsmöjligheter kommer många patienter enklare att kunna få diagnos och behandling och därmed besparas mycket besvär.